biegły sądowy Piotr Starbała

własność intelektualna i przemysłowa

wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług


Kompetencje biegłego

Kwalifikacje

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwent technikum mechanicznego
 • Uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu rzecznika patentowego
 • Kursy specjalistyczne: z prawa gospodarczego, z zakresu dokumentowania jakości, wyceny i pośrednictwa nieruchomościami oraz z zakresu bhpDoświadczenie zawodowe
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu podmiotami gospodarczymi (jako członek zarządu lub rady nadzorczej)
 • Wieloletni rzecznik patentowy w różnych podmiotach gospodarczych
 • Rzeczoznawca Zakładu Usług Technicznych WKTiR w Warszawie
 • Konsultant do spraw MSP w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie
 • Członek Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym w latach 1978-1990Dorobek zawodowy
 • Współtwórca trzech opatentowanych projektów wynalazczych
 • Autor i współautor publikacji książkowych z dziedziny własności intelektualnej i ochrony własności przemysłowej, przykładowo:
  • "Ochrona Prawna Własności Intelektualnej"
  • "Wynalazczość Wybrane Zagadnienia"
  • "Myśl Twórcza Jako Źródło Dochodów"
  • "Prawo Wynalazcze a Twórczość Techniczna"
  • "Wynalazczość w Prywatnych Firmach"
  • "Obrót Gospodarczy Projektami Wynalazczymi"
 • Autor ponad 50 artykułów na temat własności intelektualnej i ochrony własności przemysłowej opublikowanych w czasopismach "Temat Wynalazczość i Racjonalizacja", "Materiały Budowlane", "Przegląd Techniczny", "Ochrona Mienia" itp.Biegły Sądowy

Od 2003 roku bez przerwy jestem biegłym z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Moje kompetencje były i są weryfikowane przez sądy powszechne przy każdej opinii, a wykonywałem ich w minionym okresie roczne ok. 30 Przykładowo sporządzałem opinie dla: Sądów Okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga, Sądu Okręgowego w Białymstoku, Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Suwałkach i wielu innych.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania proszę dzwonić pod numer:

+48 502 629 876

lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Od 2003 roku bez przerwy jestem biegłym z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Moje kompetencje były i są niesustannie weryfikowane przez sądy powszechne przy każdej opinii, a wykonywałem ich w minionym okresie rocznie ok. 30

Sporządzałem opinie dla: Sądów Okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga, Sądu Okręgowego w Białymstoku, Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Katowicach, i wielu innych.